Vem är du? Vem är jag? Här är en kortversion av transbegreppen

KÖNSIDENTITET:
– Strunta i vad som står i ditt pass, vilket kön tycker du att du har? Känns det som att du tillhör något kön alls? Det är din uppfattning som betyder något.

TILLDELAT KÖN:
– Vilka könsorgan har du? En läkare bedömer ditt biologiska kön redan vid födseln. Man kan också undersöka vilka könskromosomer och hormonnivåer man har och de kan variera från individ till individ.

JURIDISKT KÖN:
– I Sverige blir man antingen man eller kvinna baserat på biologiskt kön när man föds och den informationen förs in i folkbokföringen. Man får en jämn eller ojämn näst sista siffra i sitt personnummer beroende på biologiska könet. Man kan byta juridiskt kön och personnummer men i dag måste man genomgå en medicinsk utredning, få en diagnos samt leva som det kön man känner sig som under ungefär ett år innan man kan ansöka hos Socialstyrelsen.

PRONOMEN:
– Det du och andra använder för att prata om dig själv i tredje person.
(till exempel HAN? HON? HEN? DEN? HIN? HYN?)

ICKE-BINÄR/INTERGENDER/GENDERQUEER:
– Den som varken känner sig som man eller kvinna eller som både man och kvinna samtidigt eller som inte känner sig hemma i något kön alls.

TRANSSEXUELL:
– Den som nu är antingen man eller kvinna men som föddes med ett annat biologiskt kön. Begreppet har trots namnet inget med sexualitet att göra. Sex betyder kön, trans betyder att förflytta sig.

TRANSPERSON:
– Ett begrepp som innefattar både ickebinära och transsexuella personer men också alla andra som i sitt könsuttryck bryter mot de normer som råder. Det kan till exempel handla om uttryck som smink, frisyr och språkbruk.

TRANSVESTIT/CROSSDRESSER:
– Du som använder ett annat köns könsuttryck, kanske genom att klä dig på ett visst sätt.

CIS-PERSON:
– När ditt biologiska kön överensstämmer med din juridiska, sociala och upplevda person.

KÖNSKORRIGERING eller KÖNSBEKRÄFTANDE BEHANDLING:
– När man ändrar eller anpassar kroppen efter det könet man upplever att man har.

KÖNSDYSFORI:
– När man får lida, kroppsligt och/eller socialt, på grund av att ens könsidentitet inte stämmer överens med könet man tilldelades vid födseln.